Välkommen till Fetvedens Vänner 

Fetvedens vänner är en rikstäckande ideell förening för alla som är intresserade av att utveckla användandet av fetved! 

Fetved är härdigt furuvirke med hög andel av hartser och röthämmande ämnen, t ex tjärved och kådrik ved.

Fetveden har en ökad beständighet, och därmed en kvalitet, som gör att virket håller längre än annat virke i modern produktion.

Här på hemsidan kan du läsa om olika metoder för att behandla träd och få dem att producera fetved.

» Klicka här för att titta i vårt galleri

 

Fetvedens Vänner

Randbarkning på rot

Är en av metoderna för att tillverka fetved.

Genom barkningen stressas trädet att producera kåda för att täppa igen den blottade ytan. Det sker sedan en naturlig impregnering av splintveden med röthämmande ämnen samt hartser som gör splintveden hydrofob , mer rötbeständig och formstabil.

Läs mer