Bli medlem 

Tycker du att användandet av naturligt impregnerat furuvirke bör öka i omfattning? Då kan du stödja Fetvedens Vänners arbete!

Genom ditt medlemskap ökar våra möjligheter till att påverka olika träanvändare!

Hur?

Betala in din medlemsavgift till:
FETVEDENS VÄNNER
Plusgiro 24 23 39-0

Glöm inte uppge namn, adress och e-post!

Medlemsavgifter:

Enskild 100:-
Företag 250:-

Are you from another country than Sweden, please pay to:
NDEASESS
IBAN SE8895000099603402423390