Trädbanken 

Avsikten är att skogsägare behandlar ett antal tallar per år och på så sätt skapar en "trädbank".

Efter några år har man ett kontinuerligt stående lager av virke.

Trädbanken kan sen användas till eget bruk eller till försäljning genom vår fetved köp o sälj. Besök vår köp o sälj här.

Den som vill ha koll på sina behandlade träd kan använda detta formulär.

märk dina träd

Du som barkar eller topp-kapar tallar på rot bör registrera och märka dina träd.

Vi använder en informationstavla vid de behandlade träden, för att upplysa förbipasserande varför vi har "skadat" tallarna. Du som inte har någon egen skog och är intresserad av att barka eller toppkapa, kan fråga någon skogsägare om du får köpa några tallar. Här går det säkert komma överens med ett vanligt avverkningsrättskontrakt.