Trädbanken 

Avsikten är att skogsägare behandlar ett antal tallar per år och på så sätt skapar en "trädbank".

I trädbanken kan de som har krav på hög kvalitet få tag på timmer och sågade produkter.

Råvaran till hustimring kan till exempel tas fram i helstam, och barkas vid en lagerplats, som bör vara under tak. Där kan virke kapas i längder som beställaren behöver. Övrigt timmer sågas upp i passande dimensioner.

Den som vill registrera sina tallar i trädbanken kan använda vårt formulär.

märk dina träd

Du som barkar eller topp-kapar tallar på rot bör registrera och märka dina träd.

Vi använder en informationstavla vid de behandlade träden, för att upplysa förbipasserande varför vi har "skadat" tallarna. Du som inte har någon egen skog och är intresserad av att barka eller toppkapa, kan fråga någon skogsägare om du får köpa några tallar. Här går det säkert komma överens med ett vanligt avverkningsrättskontrakt.