salutorget

Salutorget har flyttats till Facebook.

    
FETVED köp o sälj

 

 

Här kan fetved byta ägare!

Det kan även vara annat specialvirke till byggnadsvården, t ex hagvirke, raftvirke, takspånsvirke av asp/gran/fura, näver, självväxta knän till stabilisering av byggnader eller annat som används inom den traditionella byggnadsvården eller material till tjärbränning. Kontakta oss vid frågor.

Stöd gärna Fetvedens vänner med ditt medlemskap.