Randbarkning 

Den metod som används för att producera fetved, är i första hand randbarkning av tallar på rot.

Randbarkningen gör att tallen stressas till att tillverka kåda för att skydda sig. Det bildas fetved bara i de barkade partierna. Randbarkningen utförs i savningstiden, då är det som lättast att få bort ytter och innerbarken (kambiet). Det är viktigt att ta bort all innerbark. 

Vårens framfart skiljer sig på olika platser och höjder. den optimala tiden är då två meter höga tallars årsskott har växt 7-8 cm, på den ort som man ämnar barka tallar. I södra Norrland infaller det i slutet av maj början av juni. 

Välj ut en passande tall, se efter hur kröken är, börja barka på stammens konvexa och konkava sidor. Tallen randbarkas med två ränder mitt emot varandra nerifrån och uppåt på stammen. Ränderna görs 7-8 cm breda, upp till 7-8 meters höjd. Verktygen som används är yxa och barkjärn. Barkningen på de högre höjderna görs med ett teleskopiskt ovalt skaft, med ett påsvetsat barkjärn av EIA typ med utbytbara blad. Årligen breddas den tidigare barkningen på var sida, med ca 5-6 cm breda ränder. Gör man så blir det 4 nya ränder per år tills stammen är nästan helt barkad. Den senaste barkningen bör "feta till sig" minst ett år.

Vid upprepade prover med fuktkvotsmätare har det visat sig att de barkade partierna haft en fuktkvot på max 17 %, har även utfört mätning med vägning med liknande resultat. Med detta förfarande kan man ta ut blockat timmer eller ett traditionellt sågutbyte då bredden på barkningen har uppnåtts.

Den här tallen randbarkades och efter 1,5 år blev den stormfälld. Tallen har legat i skogen för att göra ett okulärt blånadsprov, inom det prickade området syntes tydligt att det bildats fetved som höll ungefär samma fuktkvot som kärnveden.

Splintveden under barken hade hög fuktkvot och där har det utvecklats blånad och röta.