Behandling Jokkmokk 

I Jokkmokk har sedan 1988 ett antal olika metoder prövats för att öka träets naturliga beständighet. Försöken har utvärderats vid två tidpunkter: 1992 av Eva Ståhl och 1997 av  Charlotta Håkansson.

Undersökningarna visar att olika behandlingar av tall ökar halten av extraktivämnen i splintveden. Störst ökning blev det av pinosylvin, som är röthämmande. Ökningen av hartssyror gör att veden blir hydrofob, dvs stöter bort vatten. Även i Finland, Norge och Tyskland har det gjorts försök med liknande resultat.

De sju olika behandlingsmetoder som använts visas i bilden till höger.

Det finns inga tallar som nu står kvar av de behandlade.

Behandlingsmetoder i försöken

A) Helbarkning Stammen barkas helt från roten upp till 3 m höjd, d v s så långt man når med en barkspade utan andra hjälpmedel. Totalt behandlades 21 träd, idag står 19 kvar.

B) Helbarkning med livsnerv Stammen barkas helt, på samma sätt som ovan, men en barkrand på ca 100 mm lämnas längs hela skadan. Totalt behandlades 18 träd, idag står 16 kvar. En av ytorna har utgått p g a stormfällningar.

C) Randbarkning Stammen barkas i fyra ränder från roten upp till 3 m höjd. Ränderna görs ca 100 mm breda. Totalt behandlades 22 träd, idag står 22 kvar.

D) Ringbarkning Stammen barkas i brösthöjd runt om med en ca 50 mm bred rand. Totalt behandlades 20 träd, idag står 19 kvar.

E) Slag Stammen bearbetas utanpå barken med baksidan av en yxa runt om i stubbhöjd. Totalt behandlades 25 träd, idag står 25 kvar.

F) Ringbarkning med motorsåg och yxa Stammen snittas runt om i stubbhöjd med motorsåg in till splintveden. Därefter barkas en ca I5 cm bred ring ovanför snittet och ner till detsamma. Totalt behandlades 61 träd, 29 på våren och 32 på sommaren. Idag står 53 kvar, 24 av vårens resp. 29 av sommarens.

G) Ringbarkning med motorsåg Stammen snittas vid stambasen runt om med motorsåg. Totalt behandlades 57 träd, 25 på våren och 32 på sommaren. Idag står 55 kvar, 28 av vårens resp. 27 av sommarens.

Här finns en sammanfattning av resultaten, med illustrationer.

metoder

Dessa metoder används för att behandla träd och producera fetved: