Tjära

Har använts till bla impregnering av läder, rep, båtar, takspån och även
använts till att ”bota” sjukdomar.

Sverige har exporterat tjära sen 1300 talet , men storhetstiden för export var i mitten av 1600 talet och eskalerade fram till 1700 talet. Sen blev det ett tapp i exporten men i början av 1800 talet ökade exporten igen och vi exporterade 23 miljoner liter tjära varje år. Sedan minskade exporten beroende på att man började bygga andra typer av krigs och transportbåtar.

Nu har intresset för inhemsk tjära ökat igen och nu är det största behovet att impregnera taken på  våra kyrkobyggnader, det går åt ca 30 till 50 ton tjära årligen till våra kyrkobyggnader.

Linköpings stift, och några fler stift har nu börjat barka tallar på rot för att försöka som man på 1700 talet , få ut mer tjära per stam, det görs genom att man första året helbarkar upp till två meter och spar en livrand på norra sidan. År två ökar man höjden två meter och det tredje året ökar man upp ytterligare två meter och man tar även då bort hela livranden. Sen får träden stå till kommande år då man sönderdelar virket till passande dimensioner till tjärdalen.

metoder

Dessa metoder används för att behandla träd och producera fetved: